درباره ما

شرکت نماساز کارا پارس سازان با اتکاء و نظر به سابقه قبلی و مدیریت علـــمی و بکارگیري از
نیروهاي متخصص در زمینه هاي عمرانی و فنی از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در قالـــب امور پیمانکاري و
قراردادهاي جزء در جهت فعالیت هاي ضد حریق، آغاز و در طول فعالیت کاري خود موفقیت هاي با ارزشی
را در زمینه عایق هاي ضد حریق کسب نمود.

جدیدترین پروژه ها

  • پروژه ۱۴ هزار متري اجراي پوشش ضد حریق واقع در شیخ بهایی – خیابان لادن
  • پروژه ۱۲ هزار متري اجراي پوشش ضد حریق واقع در بوستان نهم پاسداران
  • پروژه ۸ هزار متري اجراي پوشش ضد حریق واقع در واقع در خیابان مقدس اردبیلی (زعفرانیه)
  • پروژه پالایشگاه غدیر، بندر امام ۱۳۹۵
  • پروژه هتل آپارتمان سپیدار مشهد ۱۳۹۷
پروژه های بیشتر